Szanowni Państwo (Szanowna Pani/Szanowny Panie Pośle),

Zaniepokojeni silną presją Światowej Organizacji Zdrowia na rozszerzenie jej uprawnień, zdolności strukturalnych i finansowych, chcielibyśmy zwrócić do Państwa o interwencję w Ministerstwie Zdrowia dotyczącą procedowanych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), uzupełniających negocjowany Traktat Pandemiczny WHO CA+.

ZASTRZEŻENIA DO POPRAWEK RZĄD MOŻE ZŁOŻYĆ DO DNIA 1 GRUDNIA 2023 ROKU

Gdy poprawki zostaną przyjęte, Polska utraci prawo do podejmowania suwerennych decyzji, mających wpływ na zdrowie i dobrobyt swoich obywateli.

Zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych procedowane są bez publicznej debaty, a bez złożenia przez państwo stosownych zastrzeżeń do każdego artykułu będą automatycznie obowiązywały!

Tryb procedowania narusza zasadę świadomej zgody, która jest jedną z zasad założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 1 z 1946 roku).

Poprawki w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR) to 307 zmian, które radykalnie zmieniają oryginalny dokument. Uważamy, że w tym wypadku konieczna jest debata, a dokument powinien być ratyfikowany przez Parlament. Nie godzimy się z rezolucją WHO wzywającą do przyjęcia zmian „przy założeniu, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”. Żądamy otwarcia renegocjacji nowych Przepisów Zdrowotnych – to jest nowy dokument!

Niektóre wprowadzane zmiany:

1. Zmieniają rolę WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia do organu zarządzającego, na organizację, której postanowienia byłyby prawnie wiążące? (Artykuł 4 i Artykuł 42)

2. Znacznie rozszerzają zakres Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych o scenariusze, które jedynie “potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne” (Artykuł 2).

3. Lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących “poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi”. (Artykuł 3)

4. Przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez “plan przydziału produktów zdrowotnych“, co nakłada obowiązek dla rozwiniętych państw do dostarczania produktów reagowania na pandemię zgodnie z zarządzeniami. (Artykuł 13A)

5. Nadają WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, dowodu profilaktyki, dowodu szczepień, śledzenia kontaktów, nakazu kwarantanny i leczenia. (Artykuł 18)

6. Umożliwiają wdrożenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub papierowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepionkach, o profilaktyce, o powrocie do zdrowia, formularze lokalizacji pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego (Artykuły 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6 i 8).

7. Uprawniają Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do unieważnienia decyzji podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do środków zdrowotnych, co sprawia, że decyzje Komitetu ds. Decyzje Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są ostateczne. (Artykuł 43).

8. Umożliwiają przekierowanie nieokreślonych miliardów dolarów do kompleksu farmaceutyczno-szpitalnego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej (Artykuł 44A).

9.  Znacznie rozszerzają zdolności Światowej Organizacji Zdrowia do cenzurowania tego, co uważa za błędne informacje czy dezinformację, ce jest w sprzeczności z Art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1, strona 36).

10. Nakładają obowiązek budowania, udostępniania i utrzymania infrastruktury IHR w punktach wjazdu (Załącznik 10).

– link do dokumentu z proponowanymi zmianami:https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

Nie przewidziano żadnego mechanizmu, który pozwoli obywatelom lub państwom członkowskim zakwestionować ocenę WHO, niezależnie od tego, czy jest to ocena dotycząca stanu zagrożenia zdrowia publicznego, czy w odniesieniu do niektórych narzuconych środków, jak narzucenie reżimu szczepień eksperymentalnymi szczepionkami.

Orzecznictwo sądowe, badania naukowe oraz kontrola NIK w Polsce wyraźnie wykazują, cytując wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r., że „pandemia dla władz na całym świecie stała się okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia”.

Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20pzp%206-22.docx.html?fbclid=IwAR1DNwVBPKJyjqxK0zrnII32a5wOqjFYRWWI6i26jEiurKKpK7k7B9QDX0w

Ustalenia europarlamentarzystów, prawników i lekarzy są szokujące. Prelegenci alarmują o niebezpiecznych zjawiskach – konfliktach interesów, braku jakiejkolwiek kontroli, tajnych umowach i procedurach, bezprecedensowej centralizacja władzy w rękach niewybieralnej, skompromitowanej organizacji. Podnoszony jest groźny plan zmiany statusu Światowej Organizacji Zdrowia wobec państw członkowskich oraz braku udziału mediów w informowanie opinii publicznej o procedowanych zmianach.


Światowa Organizacja Zdrowia jest w ponad 80% finansowana przez sektor prywatny, w tym koncerny farmaceutyczne i sojusze szczepionkowe. W trybie procedowania większość z nich ma taki sam głos jak państwa.

Więcej na stronach:
https://stop-who.pl
https://stopwho.pl

Z wyrazami szacunku

Informacje dodatkowe

W Parlamencie Europejskim w ostatnim czasie odbyły się ważne konferencje poświęcone polityce WHO:

1) 13 września 2023 w Strasburgu odbyła się konferencja Health and Democracy Conference, podczas której szwajcarski prawnik, mecenas Philipp Kruse, ostrzegał: „Jeśli WHO otrzyma prawo do autoryzacji oraz ogłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i do utrzymywania go tak długo, jak według WHO będzie to konieczne, do wydawania tak zwanych zaleceń, które będą prawnie wiążące i które będą wprowadzać system nadzoru nad ludźmi, do wprowadzenia całkowitej kontroli i monopolu na informacje, w tym prawo do cenzury, bez mechanizmu kontroli i korekty zaleceń WOHO, to w rezultacie bardzo łatwo jest powiedzieć, że bez otwartej debaty, bez możliwości posiadania różnych opinii, różnych hipotez oznaczać to może koniec nauki i w efekcie koniec demokracji. Nie będzie postępowania sądowego i możliwości szukania sprawiedliwości, skoro wynik jest już z góry określony przez jedną, jedyną władzę na ziemi, z definicji nie będzie żadnego procesu naukowego, procesu decyzyjnego, żadnej demokracji”.

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=kCoFLhDKlA4,

2) 19 kwietnia 2023 r. w Strasburgu odbyła się onferencja “Children’s Health Defense”, zorganizowana przez europosłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginię Joron, Mislava Kulakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Na konferencję zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy przedstawili ich własną zawodową ocenę sytuacji sanitarnej z ostatnich trzech lat na poziomie światowym, jak i obecne tendencje rozwojowe zarządzania epidemiami. Przypominając klimat polityczny roku powołania do życia WHO (1948) pragną, aby poszanowanie praw człowieka i zapobieganie ludobójstwu nadal wytyczały drogę europejskiej demokracji i ludzkiemu dobrobytowi. Nie ukrywają jednak swojego niepokoju, a obawy te rosną wobec docierających informacji o aktualnie toczących się negocjacjach dotyczących przyszłej zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich i wobec braku zaangażowania mediów głównego nurtu w informowanie społeczeństwa na ten temat. Mecenas Kruse nawiązuje także do sytuacji w szwajcarskim parlamencie, gdzie tamtejszym posłom nie udało się otrzymać odpowiedzi na postawione na ten temat pytania.

Źródło:https://youtu.be/mll3s0BnJ5g

3) 4 lipca 2023 r. podczas konferencji Challenging the Pandemic Treaty zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Inicjatywę Obywatelską ” Trust and Freedom” europosłowie ogłosili, że „chcą rozpocząć publiczną dyskusję i publiczne działania w sprawie prób podejmowanych ze strony Światowej Organizacji Zdrowia w celu przejęcia narodowych uprawnień do ogłaszania i radzenia sobie z epidemiami.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=bwL4HLvHEcI


Europoseł Ivan Sincic powiedział: „Myślę, że traktat antypandemiczny, o którym dzisiaj mówimy, którego wprowadzenie w życie planowane jest na przyszły rok, nie jest niczym więcej jak tylko narzędziem organizacji, która poniosła smutną klęskę w kryzysie covid. Jest to narzędzie, które pozwoliłoby rządom zdobyć jeszcze większą kontrolę nad populacją. Tym razem nie tylko w krajach Europy Zachodniej czy w dużej części świata, ale na całym świecie”.

Źródło: https://rumble.com/v2r0gds-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotnej-.html

Europoseł Mislav Kolakusic: „Wszystkie pandemie, które znaliśmy do tej pory, czyli ptasia grypa, świńska grypa, Covid i wiele innych są medialnymi kampaniami strachu. Zawsze ci sami pseudo-naukowcy wspierani przez media głównego nurtu przewidywali dziesiątki milionów zgonów. Tymczasem, prawdziwa śmiertelność mierzona była w tysiącach. Ludność dość szybko przestała się bać, a epidemie szybko wygasały. WHO która jest głównym promotorem tej pandemii, jak i poprzednich, wiele nauczyła się na swoich błędach. W końcu zrozumiała co trzeba zrobić, aby dana choroba średnio niebezpieczna mogła być ogłoszona jako niebezpieczeństwo na skalę światową”.

Źródło: https://rumble.com/v2s8wiq-2.-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotn.html

Także w Polsce specjaliści dostrzegają niebezpieczeństwo związane z dążeniem przez WHO do stania się Światowym Ministerstwem Zdrowia:

– Dorota Rodziewicz o dyktaturze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
https://youtu.be/iMnL8s85uJo


– petycja w sprawie wyjścia Polski z WHO: https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia?fbclid=IwAR0aADWBN9kUQ1ihRdYAGD3kz6jU8hfnluMdfWomIWS-QZRIn7cQAI0JvDI#form

– wykład dr Aldony Ciborowskiej na temat ideologii zrównoważonego rozwoju i genezy Światowej Organizacji Zdrowia: https://youtu.be/wUl8bt6z0hs?si=xxRputiKVbY6koQv

Poniżej załączamy linki do artykułów poruszających inne ważne tematy związane ze Światową Organizacją Zdrowia:

1. https://stopwho.pl/czy-swiatowa-organizacja-zdrowia-powinna-zostac-uznana-za-organizacje-terrorystyczna/

2. https://stopwho.pl/alarmujacy-glos-rozsadku-zadajmy-wyjscia-polski-ze-swiatowej-organizacji-zdrowia/

3. https://stopwho.pl/who-staje-sie-globalnym-dyktatorem-szybciej-niz-myslimy-gw-22-05-2022-r/

4. https://stopwho.pl/uwaga-pandemia-klimatyczna-szczepienia-klimatyczne-grozna-idea-jednego-zdrowia/

5. https://stopwho.pl/who-w-opozycji-do-natury-stop-absurdom/

6. https://stopwho.pl/ponad-103-tysiace-brytyjczykow-wyrazilo-brak-zgody-na-zmiany-w-miedzynarodowym-prawie-zdrowotnym-czas-na-polske/

7. https://stopwho.pl/trust-freedom-posluchaj-i-porozmawiaj-o-tym-z-ludzmi/

8. https://stopwho.pl/globalna-cyfrowa-inwigilacja-grupa-g20-wdraza-globalna-strategie-zdrowia-cyfrowego-2020-2025-ktora-bedzie-zarzadzana-przez-swiatowa-organizacje-zdrowia/

9. https://stopwho.pl/jesli-myslicie-panstwo-ze-szalenstwo-kowidowe-jest-za-nami-to-strategiczna-grupa-doradcza-ekspertow-swiatowej-organizacji-zdrowia-szykuje-dla-was-nowa-normalnosc/

10. https://www.youtube.com/watch?v=kCoFLhDKlA4

11. https://www.youtube.com/watch?v=_lyeO9IqJzc

12. https://mariuszjagora.substack.com/p/traktat-who-kto-bedzie-decydowac

13. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-zadba-o-nasze-cyfrowe-zdrowie

14. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-na-drodze-do-wadzy

15. https://appgpandemic.org/news/who-pandemic-treat

16. https://mariuszjagora.substack.com/p/ustawa-zabraniajaca-finansowanie

17.https://mariuszjagora.substack.com/p/proba-przejecia-wadzy-przez-who